Partio

Partiotoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa nuorista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä.

Partiolupaus

quote Ole
valmis!
unquote
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa >ikäkauden< ihanteita
ja olla avuksi toisille.Lupausta annettaessa kohdan ">ikäkauden<" tilalla lausutaan oman ikäkauden nimi. Esimerkiksi: "toteuttaa tarpojien ihanteita..." Tarvittaessa (esim. aikuisten antaessa lupaustaan) voitaneen sanoa myös "... toteuttaa partioihanteita ..."

Partioihanteet

Partiolaisen ihanteena on

• Kunnioittaa toista ihmistä
• Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
• Olla luotettava
• Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
• Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
• Kehittää itseään ihmisenä
• Etsiä elämän totuutta

Partiolaisten tunnus

Ole valmis!

Partiosanastoa