Uusi partion peruskirja hyväksyttiin

Suomen partiolaisten jäsenkokouksessa 14.11.2020 hyväksyttiin  partiolle uusi peruskirjan. Uusi peruskirja astui voimaan välittömästi kokouksen päätöksen jälkeen. Partion peruskirja on molempien partion maailmanjärjestöjen hyväksymä. Näin on varmistettu, että kansainvälisen partioliikkeen arvopohja ja toimintaperiaatteet näkyvät myös suomalaisessa partiotyössä.

Peruskirjan uudistukset pähkinänkuoressa:

  • Partion arvoja on selkeytetty.
  • Partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille.
  • Kaikki partiolaiset antavat saman lupauksen. Toive yhdestä lupauksesta nousi esiin laajasti osallistamisen yhteydessä ja on ollut Suomen Partiolaisten hallituksen ja Partioneuvoston yhteinen näkemys. Yksi lupaus yhdistää meitä partiolaisia.
  • Peruskirjan uudistamisen taustalla on laaja jäsenistön osallistaminen avointen piireissä järjestettyjen työpajojen ja jäsenistölle suunnatun kyselyn kautta. Työryhmä järjesti yhteensä 10 työpajaa eri puolilla Suomea ja näihin työpajoihin osallistui yhteensä noin 310 henkilöä. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2019 ja siihen vastasi 2 569 partiolaista.
  • Lisäksi tietoa on kerätty asiantuntijakuulemisten, muiden maiden peruskirjojen vertailun ja maailmanjärjestöjen asettamien raamien muodossa.
  • Peruskirjan tai partiolupauksen muutos eivät aiheuta muutoksia seurakuntien ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön tai taustayhteisösopimuksiin. Tästä on selkeä yhteisymmärrys Suomen Partiolaisten ja kirkkohallituksen välillä.

Osana peruskirjauudistusta myös partiolupaus on muuttunut. Uusi lupaus on:

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

https://www.partio.fi/ajankohtaista/uusi-peruskirja-ja-partiolupaus-hyvaksyttiin-jasenkokouksessa/